Basit öğe kaydını göster

YazarPazarcık, Yener
Veri Giriş Tarihi2016-08-19T21:07:48Z
Veri Onay Tarihi2016-08-19T21:07:48Z
Yayın Tarihi2016
Künye BilgisiPazarcık, Yener. (2016). Türkiye’de işletme yüksek lisans eğitiminde ilk adım: İşletme idaresi kurslarına ilişkin bir sözlü tarih çalışması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 45, s. 9-25.tr_TR
ISSN1303-1732
Handle Bağlantısıhttp://www.journals.istanbul.edu.tr/iuisletme/article/download/5000191938/5000167450
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/2467
ÖzetÇalışmanın amacı, 1954 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan İşletme İktisadı Enstitüsü ve bu enstitüye bağlı olarak oluşturulan ve işletme yüksek lisans eğitiminin ilk adımları olarak kabul edilebilecek İşletme İdaresi Kurslarını incelemektir. Bu amaçla, 1956 yılındaki Birinci İşletme İdaresi Kursunda öğretim üyesi, asistan ve kursiyer olarak bulunmuş kişilerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. İktisat alanından farklı tasarlanmış ilk işletmecilik eğitimi denemesi olarak nitelendirebileceğimiz örnek olay için görüşmeler yoluyla sözlü tarih çalışması yapılmıştır. Elde edilen bulgular, Birinci İşletme İdaresi Kursu ve sonrasındaki çalışmaların işletme yöneticisi yetiştirme bağlamında gösterilmiş ilk çabalar olduğunu doğrulamakta; ayrıca, günümüz iş dünyası ve işletmecilik eğitimi alanı üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri yanında ulaşılamayan hedefleri de ortaya koymaktadır. Bu çalışma, günümüzde pek çok üniversite ve enstitüde kurumlaşmış organizasyonlar olarak yürütülen İşletme Yüksek Lisans Programlarının başlangıçtan bugüne nasıl evrildiğini, bu örnek olayı yaşamış kişilerin gözünden değerlendirmekte ve söz konusu döneme ışık tutmayı hedeflemektedir.tr_TR
ÖzetThe aim of this study is to explore The Institute of Business Economics established at Istanbul University Faculty of Economics in 1954, and Business Administration courses ran in this institute, which could be accepted as the origin of Business Administration graduate courses in Turkey. In this vein, lecturers, researchers, assistants, and graduate candidates of this specific program back in the 1956 were interviewed. These interviews are presented as an oral history research of that first specific example of less-economics oriented business administration education. Findings support that these business administration courses and the following outputs can be considered the earliest efforts in Turkey. Findings also reveal that these courses had direct and indirect effects on today's business environment and the business administration education in Turkey along with a number of targets that were not achieved. The study aims to shed light on the fundamentals of today's institutionalized business administration graduate programs and to explain how these programs were evolved via first hand primary data.tr_TR
Dilturtr_TR
Yayınlayanİstanbul Üniversitesitr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar Kelimelerİşletmecilik Eğitimitr_TR
Anahtar Kelimelerİşletme İktisadı Enstitüsütr_TR
Anahtar Kelimelerİşletme İdaresi Kursutr_TR
BaşlıkTürkiye’de işletme yüksek lisans eğitiminde ilk adım:işletme idaresi kurslarına ilişkin bir sözlü tarih çalışmasıtr_TR
Yayın TürüMakaletr_TR
Dergi Adıİstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisitr_TR
Cilt45tr_TR
SayıÖzel Sayıtr_TR
Başlangıç Sayfası9tr_TR
Bitiş Sayfası25tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster