Toplam kayıt 4553, listelenen: 1307-1326

  • Gabriel Noradonkyan Efendi 

   Birinci, Ali (2020)
  • Gadija Davids ile sözlü tarih görüşmesi 

   Davids, Gadija
   1985 yılında doğan gazeteci Gadija Davids, Özgürlük Filosu ve Gazze Şeridi’ne götürülecek yardımlarla ilgili haber yapmak ve işgal altındaki hayatlara dair Gazzelilerle röportaj yapmak üzere filoya katılır. Radio 786’da ...
  • Galip Bey 

   Birinci, Ali (2020)
  • Galip Pasiner 

   Birinci, Ali (2020)
  • Galip Yazaroğlu ile sözlü tarih görüşmesi 

   Yazaroğlu, Galip
   1927 yılında İstanbul’da doğan Galip Yazaroğlu, Arnavut göçmeni bir ailenin çocuğudur. Dedesi Yıldız Sarayı’nda muhafızlık yapan ve İstanbul’da yaklaşık 147 senelik bir geçmişi olan bir aileden gelen Yazaroğlu’nun çocukluğu ...
  • Gayrimüslim mehmetçikler:hatıralar-tanıklıklar 

   Bali, Rıfat N. (Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, 2011)
   Askerlik anıları, her Türk erkeğinin anlatmaktan usanmadığı sohbet konularından biridir. Askere gidenlerin gayrimüslim olmaları halinde ise sorulan ilk suallerden biri, “isminden veya gayrimüslim olmandan dolayı bir problem ...
  • Gazi'nin son tanıkları anlatıyor:o daima şıktı 

   Özgentürk, Nebil (hazırlayan) (Bir Yudum İnsan Yayınevi, 2010-05)
   Bu toprakların her köşesinde, her mekanında bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı karşımıza çıkıverir…Ekranlara yansıyan belgesel görüntülerde de Mustafa Kemal Atatürk geçiverir sıklıkla… Aslında, gelip geçen biraz da ...
  • Gaziantep Halkevi ve Başpınar Dergisi 

   Temiz, Ömer (2006)
   The new Turkish State had not been set up easily. The victory had been won with great difficulties, devotions and self-denials, succeeding this, big revolutions and changes took place one after another and Turkish Republic ...
  • Geçmiş zaman istasyonu, 1:Sözlü tarih treni 

   Erhan, Metin (Çankırı Belediyesi Gençlik Meclisi, 2007)
   Çankırı Belediyesi Gençlik Meclisinin yaptığı Çankırı Geçmiş Zaman İstasyonu, 1 Sözlü Tarih Treni projesinin sonunda Çankırı tarihini konu alan ve yetmiş yaş üstü Çankırılılarla yapılan sözlü tarih çalışmalarından oluşan ...
  • Geçmiş, tarih ve sözlü tarih 

   Şahin, Özlem (2004)
  • Geçmişin izleri:Yanıbaşımızdaki tarih için bir kılavuz 

   Danacıoğlu, Esra (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2010-06)
   Bu kitap Türkiye'de tarih alanında bilebildiğimiz tarih tür ve söylemlerinden farklı bir yere işaret ediyor. Tarihi, soyutlamaların, uzak alanların ve zamanların konusu olmaktan çıkarıp tanıdık, bildik, yanıbaşımızdaki bir ...
  • Geçmişin sesi:sözlü tarih 

   Thompson, Paul (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999)
   Sözlü tarih insanlar etrafında kurulmuş bir tarih türüdür. Hayatı tarihin içine sokar. Kahramanlarını sadece liderler arasından değil, çoğunluğu oluşturan ve o ana kadar bilinmeyen insanlar arasından seçer. Toplumsal ...
  • Geçmişin sesinden Arnavutköy:Savaşın ve göçün çocukları 

   Yılmaz, Nail; Pamuk, Akif (Arnavutköy Belediyesi Yayınları, 2014)
  • Geçmişten günümüze Elbeyli 

   Elbas, Aziz (Bursa Kültür A.Ş., 2014)
  • Geçmişten günümüze Kapalı Çarşı kuyumcularının iş gelenekleri ve büyüme mekanizmaları:sözlü tarih çalışması 

   Bakoğlu, Refika (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2014-04)
   Kuyumculuk ve altın sanayii çok eski ve köklü bir geçmişe sahip olmasına rağmen globalleşme literatüründe çok fazla incelenmeyen bir sektör olarak dikkati çekmektedir. Bu anlamda kapalı çarşı gibi köklü, kuyumculuğun merkezi ...
  • Geçmişten günümüze Türkiye’de paramiliter bir yapılanma:köy koruculuğu sistemi 

   Özar, Şemsa; Uçarlar, Nesrin; Aytar, Osman (Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Yayınları, 2013)
   Geçmişten günümüze Türkiye’de paramiliter bir yapılanma: köy koruculuğu sistemi başlıklı araştırmada, Türkiye'de köy koruculuğu sistemi, tarihsel ve sosyal bir bağlam içerisine yerleştirilerek inceleniyor. Bu çalışma, Geç ...
  • Geldiler ve kaldılar:Almanya Türkleri'nin yaşam öyküleri 

   Rıchter, Mıchael (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005-10)
   İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları'nın Göç Çalışmaları dizisinde yayımladığı bu kitap Almanya'da Türkiye üzerine çalışmalarıyla tanınmış Körber Vakfı'nın yayını. Kitap Almanya'ya ilk giden Türk işçilerinin yaşam ...
  • Geleceğin kentte inşası:Çanakkale kırsalında göç eğilimleri 

   Bıçkı, Doğan (Süleyman Demirel Üniversitesi, 2011)
   Türkiye’nin göç tarihinde kırdan kente göçler yoğun olarak 1945-1980 aralığında gerçekleşmiştir. 1970’li yılların ortalarından itibaren kentler arasındaki göçler daha çok artış göstermekle beraber, kırdan kente olan göçler ...
  • Geleneksel Yozgat evlerinde yaşam ve anlam:evin sözlü tarihi 

   Işıksoy, Süheyla (2010)
   Bu yüksek lisans tezinde, eski Yozgat evleri örneği üzerinde durularak; bu evlerin mekansal örgütlenmesini etkileyen faktörlerin incelenmesi, kültürün tanımlanması ayrıcalıklı yönlerinin irdelenmesi, kültürel değer ve ...